View Single Post
 
Old 13-07-2014, 20:54
i.ban.u i.ban.u is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 05-2013
Posts: 872
Re: (Hỏi thật lòng) - Còn ai quan tâm vụ giàn khoan HD-981 không?

có khi chúng nó "câu thông" hết với nhau rồi nên mới để nguội thế này
thằng bộ CT ko biết đường làm nóng tình hình. haizzz
Reply With Quote