View Single Post
  #5  
Old 30-06-2014, 19:39
I_Newbie I_Newbie is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 02-2009
Location: Hà Nội, Hà Nội
Posts: 6,333
Re: [Review] Xbox one wireless controller for PC- Người thừa kế

Cũng đang dịnh sắm 1 cặp về chơi Fifa, vẫn chưa dùng được Wireless thì cũng hơi buồn
Reply With Quote