View Single Post
  #4  
Old 27-02-2014, 16:59
redhat's Avatar
redhat redhat is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 12-2010
Location: Heaven and Hell
Posts: 824
Re: Đua về độ độc đáo Mouse Bungee (giữ dây chuột) :lol:

Đóng cái đinh lên tưởng rồi mắc dây vào đó, thế là xong :v
Reply With Quote