View Single Post
  #10  
Old 27-02-2014, 14:49
Dark Valkyr's Avatar
Dark Valkyr Dark Valkyr is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2013
Location: Camper at the corner
Posts: 1,829
Re: [HELP] chơi game bị thiếu VRAM

Quote:
Originally Posted by SonGokuSSJ4 View Post
Tắt Aero đi, đang sài Win7 đây...

win 8 ko có aero , trừ khi tắt đi 3 cái hiệu ứng smooth các kiểu đi shadow này nọ cg dc
Reply With Quote