View Single Post
  #4  
Old 27-02-2014, 13:48
quad's Avatar
quad quad is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2013
Posts: 3,490
Re: [HELP] chơi game bị thiếu VRAM

chỉnh xuống hiệu ứng thì chán lắm vì chơi game còn mượt trên 40 fps, không biết làm sao nữa. chơi 1 lát là đứng hình MSI AB báo VRAM usage 99%.
Reply With Quote