View Single Post
  #7  
Old 20-02-2014, 21:05
vanan0693's Avatar
vanan0693 vanan0693 is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2012
Location: Paris - Je t'aime
Posts: 468
Re: Đua thời gian sử dụng của HDD xem ai lâu hơn

Làm phát cho nóng nào
Reply With Quote