View Single Post
  #1  
Old 20-02-2014, 14:40
cugia1991's Avatar
cugia1991 cugia1991 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 09-2011
Location: Đà Nẵng - Quảng Trị
Posts: 11,728
Đua nhiệt độ máy của ai thấp nhất

Như tít, desktop, laptop gì cũng gom vào 1 ổ hết
mời cái bác show
của e trước
ngoài trời 20 độ, ko máy lạnh, max xung , CPU ULV
Reply With Quote