View Single Post
  #6  
Old 13-02-2014, 14:01
KoBoldTM KoBoldTM is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2006
Posts: 598
Re: Đua thời gian sử dụng của HDD xem ai lâu hơn

Ké phát, lap đang xài, Probook 6560b 2nd

Reply With Quote