View Single Post
  #5  
Old 13-02-2014, 13:44
cadenlid's Avatar
cadenlid cadenlid is offline
Senior Member
 
Join Date: 11-2006
Posts: 870
Re: Đua thời gian sử dụng của HDD xem ai lâu hơn

ở nhà cũng có mấy cái để tối mình về xem, có một cái chắc cũng dùng được 10 năm rùi
Reply With Quote