View Single Post
  #7  
Old 06-01-2014, 19:28
tuanlua4496's Avatar
tuanlua4496 tuanlua4496 is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2013
Posts: 300
Re: Bị lỗi màn hình xanh !

mới up thêm 2 ảnh do lỗi màn hình xanh giúp e
Reply With Quote