View Single Post
  #6  
Old 06-01-2014, 19:21
tuanlua4496's Avatar
tuanlua4496 tuanlua4496 is online now
Senior Member
 
Join Date: 08-2013
Posts: 300
Re: Bị lỗi màn hình xanh !

để v chạy lâu có ảnh hưởng gì k ???
Reply With Quote