View Single Post
  #4  
Old 06-01-2014, 19:10
tuanlua4496's Avatar
tuanlua4496 tuanlua4496 is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2013
Posts: 300
Re: Bị lỗi màn hình xanh !

dấu hiệu đó là RAM bị s vậy, Sắp die ak ??
Reply With Quote