View Single Post
  #20  
Old 31-12-2013, 17:58
quad's Avatar
quad quad is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 11-2013
Posts: 3,492
Re: xin hỏi ai đã dùng vga his 7750 iceq tản lồng sóc

-lâu lâu gặp cái thớt vui vã*, xả tress cũng được
-thiết kế phòng đậm chất miền núi, cái gì treo lên trên trời

Quote:
Originally Posted by ChimChaoMao View Post
Core clock của con này thua con HIS iceQ 7750 đời đầu của mình , core clock con mình tận 900mhz , còn con pro có 800
con 900MHz đời đầu hồi nào, tui nhới không nhầm thì nó là đời cuối thì phải, vì SX cuối năm 2012
Reply With Quote