View Single Post
  #17  
Old 31-12-2013, 09:36
ChimChaoMao ChimChaoMao is offline
Senior Member
 
Join Date: 05-2013
Posts: 1,133
Re: xin hỏi ai đã dùng vga his 7750 iceq tản lồng sóc

Core clock của con này thua con HIS iceQ 7750 đời đầu của mình , core clock con mình tận 900mhz , còn con pro có 800
Reply With Quote