View Single Post
  #1  
Old 30-12-2013, 23:02
kimbang kimbang is offline
K.I.A
 
Join Date: 06-2013
Posts: 481
Đua số Post Per Day của spammer

như tít,PPD của mình có 1.20,ít spam,còn các bạn ntn,vào đua nhé
P/S đua luôn cả tổng post nhé

Last edited by kimbang; 30-12-2013 at 23:09.
Reply With Quote