View Single Post
  #243  
Old 27-12-2013, 21:56
tiemcamdo tiemcamdo is offline
Member
 
Join Date: 06-2012
Posts: 52
Re: VGA Driver - ATI Catalyst 10.6 (17/06/2010) || NVIDIA Forceware 258.96 WHQL (19/07/2010)

cho em xin driver của 7790 xài ổn định nhất đc ko mọi người
Reply With Quote