View Single Post
  #10  
Old 17-11-2013, 11:26
degiagamconon degiagamconon is offline
K.I.A
 
Join Date: 01-2013
Posts: 103
Re: [Tư vấn] - Cách vào DeepWeb?

kiếm thêm cái địa chỉ nữa mà vào chứ sao
đuôi .oninon nhé
tắt webcam,mic,loa không sử dụng danh tính thật
vào đó toàn pornchild, sát thủ,.... bệnh hoạn lắm, ở tầng 1 thôi, đừng có đi vào tầng 2 làm gì
thêm cái để đổi ip,mac nữa nhé
không reg nick gì cả
R.I.P you
Reply With Quote