View Single Post
  #146  
Old 06-11-2013, 23:23
khoakotaro's Avatar
khoakotaro khoakotaro is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 07-2007
Posts: 37
Re: Đua PC cùi nhất vozForums nào.

mai mình post con pentium 2 slot 1 400Mhz lên, vẫn chạy ok, sáng sáng mở nhạc nghe = em nó đấy
Reply With Quote