View Single Post
  #10  
Old 06-11-2013, 21:28
steave's Avatar
steave steave is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2013
Location: Hà Lội
Posts: 587
Re: Đua máy ai chạy êm nhất!

éo có smart phone nên chịu không biết đo như nào
Reply With Quote