View Single Post
  #7  
Old 06-11-2013, 18:52
Mr The's Avatar
Mr The Mr The is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2010
Location: *LD*NT*TT*HN*
Posts: 2,387
Re: Đua máy ai chạy êm nhất!

Thím nào dùng WP thì lên store tải Decibel Meter, chức năng tương tự như trên
Reply With Quote