View Single Post
  #2  
Old 05-11-2013, 17:28
wintfox's Avatar
wintfox wintfox is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2013
Posts: 2,673
Re: Đua máy ai chạy êm nhất!

Xí chỗ đã, tối về đo thử , cơ mà cả mớ quạt trong máy + con H80i ồn là chắc .........

UPDATE: đúng như dự đoán, idle 48-50dB , full 80 =))

Chắc cũng do ảnh hưởng của cái quạt máy trên gác tí nhưng nói chung là ồn


Last edited by wintfox; 06-11-2013 at 03:44.
Reply With Quote