View Single Post
  #10  
Old 03-11-2013, 22:11
wintfox's Avatar
wintfox wintfox is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2013
Posts: 2,676
Re: Đua tản VGA nào !!!

Quote:
Originally Posted by QuynhNhu View Post
Ờ thì tản
Sơn thêm cái viền chrome đi cho nó độc bác
Reply With Quote