View Single Post
  #16  
Old 01-11-2013, 00:49
not_away's Avatar
not_away not_away is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2012
Location: ........................
Posts: 296
Re: [THIẾT THỰC NHẤT] Đua về thời gian sử dụng SSD

con ssd mới đua của thằng em chắc gì đã top
Reply With Quote