View Single Post
  #15  
Old 31-10-2013, 17:57
Haru-nee Haru-nee is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 09-2012
Posts: 657
Re: [THIẾT THỰC NHẤT] Đua về thời gian sử dụng SSD

Chơi luôn , về nhất luôn

Reply With Quote