View Single Post
  #14  
Old 28-10-2013, 13:14
Wind Force's Avatar
Wind Force Wind Force is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 01-2012
Location: Nơi xa lắm .....
Posts: 2,434
Re: [THIẾT THỰC NHẤT] Đua về thời gian sử dụng SSD

Vertex 4 mới dùng hơn năm. Trước cũng có con force 3 dùng 1 năm nữa mà bán lâu rồi

Reply With Quote