View Single Post
  #12  
Old 25-10-2013, 05:33
doomdoom doomdoom is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2011
Posts: 1,310
Re: [THIẾT THỰC NHẤT] Đua về thời gian sử dụng SSD

Quote:
Originally Posted by dechec9 View Post

kể ra SSD cũng trâu bò nhỉ, của bác ghi tận 300TB
Reply With Quote