View Single Post
  #26  
Old 10-10-2013, 09:26
Doe's Avatar
Doe Doe is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2013
Location: CV Thiên Đường Bảo Sơn
Posts: 178
Re: Đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất

Haha. Nghệ phết nhể! Để em đi kiếm khung đã
Reply With Quote