View Single Post
  #25  
Old 10-10-2013, 09:07
typhukhongtien's Avatar
typhukhongtien typhukhongtien is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2009
Posts: 1,598
Re: Đua xem ai sở hữu nhiều chip nhất

Chừng nào đua CPU độc lạ thì mình đua
Reply With Quote