Thread: Thảo Luận Tôi yêu Grado-Grado Fan Club
View Single Post
  #8  
Old 22-09-2013, 10:56
Shim Carolina's Avatar
Shim Carolina Shim Carolina is offline
Senior Member
 
Join Date: 10-2011
Location: Hà Lội
Posts: 3,051
Re: Tôi yêu Grado-Grado Fan Club

phờ lác sịp chính cống của Grado mè để dưới đít thế kia à :-<
cái con vẹo sida ps1k, ps500, gs1k sao lại để nó lên đầu làm gì cho nó mất mặt :-<
Reply With Quote