Thread: Thảo Luận Tôi yêu Grado-Grado Fan Club
View Single Post
  #4  
Old 22-09-2013, 09:56
pakoche13's Avatar
pakoche13 pakoche13 is online now
Senior Member
 
Join Date: 01-2012
Location: Fear of the Dark
Posts: 881
Re: Tôi yêu Grado-Grado Fan Club

Xin một chân mặc dù hiện tại k0 còn em Grado nào.

Các em đã nghe wa: SR60i, SR80, SR225, RS1.

Đang muốn nghe: GS1000, PS500, HP1000.

Reply With Quote