Thread: Thảo Luận Tôi yêu Grado-Grado Fan Club
View Single Post
  #2  
Old 22-09-2013, 09:38
HikaRu's Avatar
HikaRu HikaRu is offline
Senior Member
 
Join Date: 12-2007
Location: Gotham City
Posts: 2,450
Re: Tôi yêu Grado-Grado Fan Club

-Limited edition/specialty headphones
*HF2

*HF1

*PS1 Pro

Ngoài ra hãng còn sản xuất amp RA1 dùng để đánh với headphone của mình
*RA1

Last edited by HikaRu; 08-07-2014 at 08:44.
Reply With Quote