View Single Post
  #136  
Old 23-08-2013, 01:25
typhukhongtien's Avatar
typhukhongtien typhukhongtien is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2009
Posts: 1,598
Re: Đua PC cùi nhất vozForums nào.

đua hàng cổ hả ta, mình nhiều hàng cổ lắm á
Reply With Quote