View Single Post
  #15  
Old 22-08-2013, 07:02
vecon93's Avatar
vecon93 vecon93 is offline
Senior Member
 
Join Date: 06-2013
Location: Nơi mà một năm có 2 mùa gió, mỗi mùa 6 tháng.
Posts: 2,335
Re: Tận diệt mấy bạn seeder thiếu muối. Cần trợ giúp của ace.

thế thằng tuyên truyền, pr trá hình đa cấp có đủ đủ điều kiện đi never không bác?
Reply With Quote