View Single Post
  #27  
Old 12-08-2013, 22:57
pi0trek's Avatar
pi0trek pi0trek is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2007
Location: K-Pax
Posts: 377
Re: Đua điểm Aida64 version 3 - tương thích với các hệ thống mới!

Cũng bon chen chút xíu

Reply With Quote