View Single Post
  #8  
Old 23-07-2013, 13:21
Captain American ver 4's Avatar
Captain American ver 4 Captain American ver 4 is offline
Member
 
Join Date: 06-2013
Posts: 45
Re: Những hành động vô ý thức quanh đám tang Wanbi Tuấn Anh

Ý thức dân mình như thế rồiLại thêm lũ lều báo hóng chực để chụp hình này nọ nữa
Reply With Quote