View Single Post
  #23  
Old 12-06-2013, 05:41
darktoy darktoy is offline
K.I.A
 
Join Date: 04-2007
Location: hell
Posts: 507
Re: Đua điểm Aida64 version 3 - tương thích với các hệ thống mới!

hix cố lên 2666 mà sk 2011 lên chua quá vram 1.8 11-13-13-13-35 mà kg nỗi :( bác nào có KN share với max stable daily chĩ lết nỗi 2400 vram 1.65 9-11-11-11-31
Reply With Quote