View Single Post
  #43  
Old 05-06-2013, 14:13
ocerfailed's Avatar
ocerfailed ocerfailed is offline
Senior Member
 
Join Date: 01-2013
Posts: 209
Re: Windows 8 Experience Index Score

Quote:
Originally Posted by rubellite View Post
Gần bằng thôi!
Trước em định lắp core i3 nhưng hồi ấy mới ra lên đắt quá nên chọn e6500 + vga rời!
Trong thực hiện đơn luồng thì e5700 hơn e6500 2%
Nhưng trong chương trình nhiều bộ nhớ thì e6500 hơn e5700 3 %
bác chọn e6500 + card rời là đúng đấy
mà von card rời là gì thế bác
Reply With Quote