View Single Post
  #41  
Old 03-06-2013, 12:16
moihocvitinh's Avatar
moihocvitinh moihocvitinh is offline
Senior Member
 
Join Date: 03-2007
Location: Đại Việt dân quốc
Posts: 171
Re: Windows 8 Experience Index Score

sao máy các bác điểm cao thê máy e có 4.7 thôi
Reply With Quote