View Single Post
  #10  
Old 07-05-2013, 13:07
daylatencauthubongda's Avatar
daylatencauthubongda daylatencauthubongda is offline
Member
 
Join Date: 03-2013
Posts: 76
Re: Tại sao lại đánh giá nhau qua xe, qua điện thoại?

không lẽ đánh giá nhau qua học thức, cách cư xử, giao tiếp chắc
Reply With Quote