View Single Post
  #9  
Old 07-05-2013, 13:06
olala9x's Avatar
olala9x olala9x is offline
Senior Member
 
Join Date: 04-2012
Posts: 108
Re: Tại sao lại đánh giá nhau qua xe, qua điện thoại?

Ngày xưa đi xe số cũg thế.bọn cgái nhìn mìh = ánh mắt khác.Từ ngày chuyển sang loại k có số.bọn cgái nhìn mình khác hẳn
Reply With Quote