View Single Post
  #8  
Old 07-05-2013, 13:05
10_nick_roi_nha_mod 10_nick_roi_nha_mod is offline
K.I.A
 
Join Date: 03-2013
Location: H---------e----------a------------v------------e------------n
Posts: 27
Re: Tại sao lại đánh giá nhau qua xe, qua điện thoại?

Nghèo đi ra
Reply With Quote