View Single Post
  #6  
Old 07-05-2013, 13:03
HoaThienVan HoaThienVan is offline
K.I.A
 
Join Date: 03-2013
Location: Nơi chỉ có gió và mây.......
Posts: 23
Re: Tại sao lại đánh giá nhau qua xe, qua điện thoại?

Mình đi Ex 2011 mỗi lần nẹt bô bấm kèn là thằng ở trước nó ngoái nhìn xong thấy mình đi ex nó mới né ^^ . Còn nếu lấy R1 ra nẹt thì chúng nó né từ trước luôn
Reply With Quote