View Single Post
  #10  
Old 04-05-2013, 17:37
dht7479's Avatar
dht7479 dht7479 is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 06-2009
Posts: 1,445
Re: GPU Computing: Dùng VGA cày coin và phần cứng cơ bản cho người mới.

Big thanks pác MaiHoangSupport!
rất bổ ích cho newbie như mềnh