View Single Post
  #7  
Old 04-05-2013, 17:16
leehoo02 leehoo02 is offline
Senior Member
 
Join Date: 07-2010
Posts: 522
Re: GPU Computing: Dùng VGA cày coin và phần cứng cơ bản cho người mới.

hayup ..........................