View Single Post
  #4  
Old 04-05-2013, 16:56
MaiHoangSupport's Avatar
MaiHoangSupport MaiHoangSupport is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2008
Location: YM: MaiHoangSp
Posts: 20,516
Re: GPU Computing: Dùng VGA cày coin và phần cứng cơ bản cho người mới.

3. Các tài khoản cần đăng ký.

Vòng đời tạo ra btc/ltc và bán ra $:
Từ PC có VGA
=> kết nối bằng Phần mềm
=> tới Máy chủ cày (gọi là pool)
=> sẽ ra Bitcoin/Litecoin (theo dõi trên website của Pool)
=> chuyển btc lên trang Giao dịch (market)
=> Bán ra USD (lưu trên website của Market
=> Qua một số bước trung gian sẽ chuyển tiền về VN. (bán code $ btc-e là nhanh nhất)
  • Đăng ký tài khoản gmail để dùng đăng ký các tài khoản khác.
  • Đăng ký tài khoản trên Pool cày.
  • Đăng ký tài khoản trên Market buôn bán: hiện tại dùng BTC-E.com
=> Lưu ý các tài khoản phải bảo mật và sử dụng trên pc sạch vì btc là món mồi ngon không ít người đã bị hack pass mất sạch btc.
Trên Pool sẽ cung cấp cho bạn các worker để chèn vào cgminer của máy chạy BTC/ LTC, có thể dùng 1 worker cho 1 máy để tiện theo dõi. worker cũng có username và pass riêng có thể account trên pool để xem và tạo thêm.

Ví dụ Câu lệnh BTC đơn giản nhất bạn cần dùng:
Quote:
Copy dòng lệnh này vào notepad, save dưới dạng file.bat rồi đặt trong thư mục CGminer lúc nãy tải về.

Code:
cgminer -o stratum.btcguild.com:3333 -u nameWorker -p passWorker -I 9
Copy dòng lệnh này vào notepad, save dưới dạng file.bat rồi đặt trong thư mục CGminer lúc nãy tải về rồi chạy file.bat đó là máy bắt đầu chạy rồi.
Bật MSI Afterbuner lên để theo dõi nhiệt độ ép xung cao thì tốc độ cao cũng tốn điện hơn nên tùy mức mà thử.

Ví dụ câu lệnh cho LTC dùng VGA 7970 cày ở trang wemineltc
Quote:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer -o stratum+tcp://stratum2.wemineltc.com:3334 -u nameWorker -p passWorker--scrypt -w 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192 -g 2 -I 13 --api-network --api-listen

Ví dụ câu lệnh cho LTC dùng VGA 7950 cày ở trang wemineltc
Quote:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer -o stratum+tcp://stratum2.wemineltc.com:3334 -u nameWorker -p passWorker--scrypt -w 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 24000 -g 1 -I 20 --api-network --api-listen

Ví dụ câu lệnh cho LTC dùng VGA R9 270 cày ở trang wemineltc
Quote:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
cgminer -o stratum+tcp://stratum2.wemineltc.com:3334 -u nameWorker -p passWorker--scrypt -w 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 23999 -g 1 -I 19 --api-network --api-listen
=> Các VGA khác nhau thường có thiết lập khác nhau về hai giá trị --thread-concurrency và -I

Last edited by MaiHoangSupport; 17-01-2014 at 14:11.