View Single Post
  #4  
Old 27-08-2009, 10:32
Rains_2009's Avatar
Rains_2009 Rains_2009 is offline
Senior Member
 
Join Date: 08-2009
Location: Mùa xuân Biên giới!
Posts: 2,915
Re: Cho hỏi cách phá tổ ong

Ới Ới! ở đâu vậy? Chỉ em đến bắt cho em chỉ xin cái tổ thôi!
Reply With Quote