View Single Post
  #66981  
Old 02-04-2013, 14:16
jjlinz1's Avatar
jjlinz1 jjlinz1 is online now
Đã tốn tiền
 
Join Date: 03-2011
Location: Ragnarökkr
Posts: 4,046
Re: AKB48 - Tất cả post vào đây!

Vừa tìm cũng thấy luôn link rồi

【Flash】2013.04.16(Takahashi Minami NMB48-2013Calendar预览 8P)

Code:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=360163&uk=201637841 pass:0268
Reply With Quote