View Single Post
  #104  
Old 01-03-2013, 10:16
DepTraiKhongAnAnh DepTraiKhongAnAnh is offline
Member
 
Join Date: 11-2011
Posts: 35
Re: [khảo sát lấy kinh nghiệm] Các thím đi chơi với gấu thường hết bao nhiêu tiền

Mang đc tối đa bao nhiêu thì mang. Thừa mang về, có mất đ đâu mà sợ
Reply With Quote