View Single Post
  #5  
Old 04-12-2012, 02:14
black-dandelion's Avatar
black-dandelion black-dandelion is offline
Đã tốn tiền
 
Join Date: 10-2010
Location: Sài Gòn <3
Posts: 1,457
Send a message via MSN to black-dandelion Send a message via Yahoo to black-dandelion
Re: [Quick Review] Laptop 299$: Lenovo G480

Tương đương với cái gì vậy bác?
Reply With Quote