View Single Post
  #4  
Old 03-12-2012, 23:14
toilanuhiepsix toilanuhiepsix is offline
Senior Member
 
Join Date: 09-2011
Posts: 204
Re: [Quick Review] Laptop 299$: Lenovo G480

Bây giờ nữa đêm rồi bác có viết ra hết ko.Hay để đến bữa khác.
Reply With Quote